Oslo Barnevaktformidling AS

OBVF

 

 

 Oslo Barnevaktformidling AS (OBVF) ble startet i 1989. Formålet var å hjelpe på et utbredt problem, nemlig de lange ventelistene på barnehageplasser og vanskelighetene med å skaffe kvalifisert hjelp til barnepass.

 Oslo Barnevaktformidling AS har opp gjennom årene etablert seg som et trygt og seriøst firma og har i dag en rekke gode tilbud på barnepass.
  Oslo Barnevaktformidling AS kom, i samarbeid med de offentlige etater, frem til gjeldende lover og regler på området. Dette for å kunne opplyse/veilede både foreldre og barnepassere, samt skape en mer strukturert og trygg form på et område som er veldig ømfintlig da det dreier seg om små barn.  Oslo Barnevaktformidling AS ønsker å yte best mulig service for å imøtekomme ethvert behov.Ta gjerne kontakt på tlf for mer informasjon eller på e-post.

Innholdet på våre nettsider er beskyttet av åndsverksloven

og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke

 
OBVF
Startsiden Startsiden
Dagmamma Dagmamma
Barnevakt Barnevakt
Barnehageassistenter Barnehageassistenter
Priser Priser
Bestilling / oppsigelser Bestilling / oppsigelser
Kontaktinfo Kontaktinfo
Spørsmål og svar Spørsmål og svar
Tips og råd fra førskolelærer Tips og råd fra førskolelærer
Ønsker du å jobbe med barn ? Ønsker du å jobbe med barn ?
Nyttige linker Nyttige linker
Oslo Barnevaktformidling AS
har eksistert i snart 20 år og er det
eldste og mest etablerte
firma i Oslo innen barnepass.
Vi innehar den tryggheten og
erfaringen som kreves.