Oslo Barnevaktformidling AS

OBVF
                                                                                                        

                               Informasjon til foreldre

                             formidling av dagmamma
 

 
  
Våre dagmammaer
OBVFs dagmammaer har vært gjennom en konferanse ved vårt kontor, hvor referanser og erfaring fra barnepass har blitt sjekket. Dagmammaene jobber i sitt eget hjem som et ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Vi gjør oppmerksom på at mange av våre dagmammaer har vært registrert og passet barn via oss i mange år slik at vi kjenner godt til dem. Vi legger stor vekt på å finne den dagmammaen som er riktig for akkurat deg og ditt barn.
 
Formidlingen
Du vil få tilbud pr.tlf. om våre ledige plasser med opplysning om vår erfaring med den enkelte dagmamma, antall dagbarn, boforhold, ute muligheter, referanser samt annen relevant informasjon. Du vil også få personlig intervju med dagmamma. OBVF følger opp under hele formidlingsprosessen. Vi gjør oppmerksom på at vi til enhver tid har svært stor pågang fra foreldre. Det er derfor viktig at prosessen foregår relativt hurtig.
 
Kontrakter
Når du har fått plass hos en dagmamma vil en kontrakt bli skrevet. Kontrakten har 14.dg. prøvetid fra start dato, evt. oppsigelse i prøvetiden vil være ut inneværende mnd. Etter prøvetidens utløp vil oppsigelsestiden være gjensidig 2 mnd, gjeldende fra den 1.hver mnd. Oppsigelse skal være skriftlig og inneholde begge parters underskrift, samt dato for siste arbeidsdag.
 
Diverse
Det er normalt at dagmamma tilbyr et brødmåltid om dagen, men når det gjelder ekstra  mat, bleier o.l. er det vanlig at foreldre bringer dette med. Dette avtales nærmere med dagmammaen.
 
Betaling
Fakturering for barnepass foregår forskuddsvis i begynnelsen av hver mnd.  Foreldre vil få en årsoppgave ved årets slutt for fradrag til ugifter barnepass på selvangivelsen. Enslige forsørgere kan ved henvendelse få en bekreftelse på barnepass for bruk ved søknad om f.eks. forhøyet støtte til barnetilsyn. Da våre dagmammaer er selvstendige næringsdrivende medfører dette at foreldre får fullt fradrag for utgifter til barnepass på selvangivelsen. I tillegg vil foreldrene beholde kontantstøtten da våre dagmammaer ikke mottar offentlig støtte.
 
Priser
Se
prisliste.
 

Oslo Barnevaktformidling AS ønsker å yte best mulig service for å  imøtekomme et hvert behov. Ta gjerne kontakt for mer informasjon på

tlf 22 60 20 22 eller på e-post.Innholdet på våre nettsider er beskyttet av åndsverksloven

og kan ikke kopieres uten skriftlig samtykke

 
OBVF
Startsiden Startsiden
Dagmamma Dagmamma
Barnevakt Barnevakt
Barnehageassistenter Barnehageassistenter
Priser Priser
Bestilling / oppsigelser Bestilling / oppsigelser
Kontaktinfo Kontaktinfo
Spørsmål og svar Spørsmål og svar
Tips og råd fra førskolelærer Tips og råd fra førskolelærer
Ønsker du å jobbe med barn ? Ønsker du å jobbe med barn ?
Nyttige linker Nyttige linker
Oslo Barnevaktformidling AS
har eksistert i snart 20 år og er det
eldste og mest etablerte
firma i Oslo innen barnepass.
Vi innehar den tryggheten og
erfaringen som kreves.