Oslo Barnevaktformidling AS

OBVF
Skriv ut

                             Oslo Barnevaktformidling AS

                                  Oppsigelse av barnevaktabonnementOppsigelse må være oss i hende i underskrevet stand innen 14 dager før utløpet av inneværende periode. Dersom oppsigelse ikke er oss i hende innen denne fristen vil ny abonnementsperiode påløpe. Dersom det er ønskelig med endringer i et løpende abonnement gjelder samme vilkår som ved oppsigelse.Navn:        .................................................................................................................................

Adresse:   .................................................................................................................................

Tlf. priv:   .............................       jobb  ............................... 

mob:         .............................

mail:         ................................................................................


Nåværende abonnement utløper   dato   ................  20............


Vi takker for at du har benyttet Oslo Barnevaktformidling As og håper du har vært fornøyd med våre tjenester. Vi setter stor pris på tilbakemeldinger fra våre kunder, så dersom du har noen kommentarer på enten ris eller ros setter vi stor pris på å høre om dette.

...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................Jeg sier herved opp mitt abonnement på barnevakt hos Oslo Barnevaktformidling AS. jeg er inneforstått med at barnevakten(e) vil bli varslet om at de ikke kan benyttes som barnevakt av dere etter abonnent periodens utløp. Skulle behovet for barnevakt oppstå igjen må nytt abonnement bestilles hos Oslo Barnevaktformidling AS.


Oppsigelsen skrives ut og faxes til 23 24 88 51 eller sendes; Oslo Barnevaktformidling AS, Grenseveien 82, 0662 Oslo.


........................................                                   ...........................................................
    dato/sted                                                                       underskrift


 
OBVF
Startsiden Startsiden
Dagmamma Dagmamma
Barnevakt Barnevakt
Barnehageassistenter Barnehageassistenter
Priser Priser
Bestilling / oppsigelser Bestilling / oppsigelser
Kontaktinfo Kontaktinfo
Spørsmål og svar Spørsmål og svar
Tips og råd fra førskolelærer Tips og råd fra førskolelærer
Ønsker du å jobbe med barn ? Ønsker du å jobbe med barn ?
Nyttige linker Nyttige linker
Oslo Barnevaktformidling AS
har eksistert i snart 20 år og er det
eldste og mest etablerte
firma i Oslo innen barnepass.
Vi innehar den tryggheten og
erfaringen som kreves.