Vikarer

Vikarer

OBVF AS yter i dag vikartjenester til over hundre barnehager i Oslo og omegn. Vi ønsker her å gi litt informasjon om våre tilbud til barnehager og håper at dette kan være av interesse for din barnehage.

Våre assistenter
Våre assistenter er over 18 år. De har vært igjennom en konferanse på vårt kontor, hvor referanser og erfaring har blitt sjekket.

Bestilling
Bestilling av vikar meldes på tlf. 22 60 20 22 i våre åpningstider;

Man-Torsdag 0800-1500

Fredager 0900-1400.

Vakt telefon mobil 45 46 52 69:

Man – Fre 1500-2000.

Bestilling utenom dette kan også legges inn på vår tlf. svarer.Det er fint om det oppgis en kontaktperson i barnehagen på bestillingen. Kontaktpersonen vil bli oppringt av den aktuelle vikaren for bekreftelse på oppdraget samt evt. veiforklaringer.

Formidlingen
Varigheten av et vikariat varierer ofte, da behovet for vikar stort sett oppstår ved sykdomsfravær. Dette er noe  vi på best mulig måte forsøker å ta hensyn til slik at samme vikar kan benyttes under hele perioden i den grad vi har ledig kapasitet til dette.

Oppfølging
Ved usikkerhet på varighet av et oppdrag, følger vi opp ca en gang pr.uke. for evt. forlengelser.For å unngå dobbeltbookinger/misforståelser er det nødvendig at alle bestillinger går direkte til vårt kontor.  Skulle en avtale om et oppdrag allikevel forekomme direkte mellom barnehagen og en av OBVF`s vikarer, må dette meldes inn til vårt kontor innen24 timer.

Diverse
Ved oppmøte av ny vikar er det viktig at han/hun får opplyst barnehagens rutiner samt omvisning i barnehagen. Dette for at vikaren skal kunne utføre jobben på best mulig måte.

Betaling
Assistenten lønnes direkte av barnehagen i samsvar med den enkelte barnehages tariffer mot medbrakt skattekort. Utbetalingsdato følger barnehagens egne rutiner, men skal allikevel ikke skje senere enn slutten av påfølgende måned. Våre gebyrer kommer utenom og på egen regning

Priser

Formidlingsgebyrer:

 

 

 

Det er en del av vår service at vi alltid følger opp etthvert vikariat. Dette for å være sikre på at alt fungerer til våre kunders tilfredsstillelse samt opprette holde dialog om det skulle være spørsmål og behov for endringer.

Oslo Barnevaktformidling AS ønsker å yte best mulig service for å  imøtekomme et hvert behov. Ta gjerne kontakt for mer informasjon på tlf 22 60 20 22 eller på e-post.