Hopp til innholdet

Om oss

Oslo barnevaktformidling AS (OBVF) ble startet i 1989. Formålet var å hjelpe på et utbredt problem, nemlig de lange ventelistene på barnehageplasser og vanskelighetene med å skaffe kvalifisert hjelp til barnepass. Vi har opp gjennom årene etablert oss som et trygt og seriøst firma og har i dag en rekke gode tilbud på barnepass.

Oslo barnevaktformidling AS kom i samarbeid med offentlige etater, frem til gjeldende lover og regler på området. Dette for å kunne opplyse og veilede både foreldre og barnepassere, samt skape en mer strukturert og trygg form på et område som er veldig ømfintlig da det dreier seg om små barn.